اعلام برنامه های بهمن ماه 1396

اعلام برنامه های بهمن ماه 1396

اعلام برنامه های بهمن ماه 1396

ایام فاطمیه | یک شنبه 29 بهمن | ساعت 13 | قم ، خیابان آذر ، کوی 50 ، بیت الزهرا
ایام فاطمیه | یک شنبه 29 بهمن | ساعت 21 | قم ، خیابان باجک ، کوی 27 ، مسجد علی ابن ابی طالب
ایام فاطمیه | دو شنبه 30 بهمن | ساعت 20 | بابل ، امیرکلا ، خیابان ابن سینا ، حسنیه امام مجتبی
ایام فاطمیه | سه شنبه اول اسفند | ساعت 19 | حرم مطهر حضرت معصومه
جلسه هفتگی آل یاسین | جمعه هایک ساعت و نیم به اذان مغرب |قم - باجک - کوچه 53 | ویژه برادران