ارتباط با ما

کاربران گرامی می توانند درخواست های خود را با توجه به بخش هایی که در این قسمت تدارک دیده شده است مطرح کنند تا در اسرع وقت از طریق ایمیل جواب گوی عزیزان باشیم

کاربران محترم این نکته مهم را دقت داشته باشند در این قسمت هیچ نظری تایید نمی شود.

اگر نظری در مورد مراسم و یا محتوای سایت و هر مطلبی دیگری دارید می توانید در مراسم های جدیدی که در سایت قرار می دهیم بگذارید تا نمایش داده شود